הסמכה ארגונית

小筑幽栖
חדר פנוי של Zhang Mingxing (בר 3.5 אוכל) 01
Zhang Mingfenxing מכשיר קירור ספריי ריק לחדר 01
מנעול חכם Zhang Mingfen 01
אוהל חיצוני Zhang Mingfen (חיפושית) 01
Zhang Mingfen Star Empty Base 01
ג'אנג מינג עם דלת הזזה צדדית 01
ג'אנג מינג מחלק סוג של כוכב פנוי 01
תעודת כבוד (1)
תעודת כבוד (2)
תעודת כבוד (3)
תעודת כבוד
אישור CE